Cjenik

osposobljavanja kandidata za vozače

U sve navedene cijene je uključen PDV.
Kategorija Prometni propisi Upravljanje vozilom Cijena
A1 30 sati 20 sati 4.462,50 KN
A1 ima B x 7 sati 1.260,00 KN
A2 30 sati 20 sati 5.152,50 KN
A2 ima B x 15 sati 3.600,00 KN
A2 ima A1 x 7 sati 1.680,00 KN
A 30 sati 25 sati 5.362,25 KN
A ima B x 15 sati 3.600,00 KN
A ima A1 x 7 sati 1.680,00 KN
A ima A2 x 5 sati 1.200,00 KN
B 30 sati 35 sati 6.884,00 KN
B ima A, A1, A2, AM, F, G 4 sata 30 sati 4.971,20 KN
B96 ima B 1 sat 1 sat 299,90 KN
BE ima B 5 sati 10 sati 2.900.00 KN
D ima C 10 sati 20 sati 7.865,00 KN
D ima B 20 sati 25 sati 10.000,00 KN
C 15 sati 10 sati 7.500,00 KN
CE 5 sati 10 sati 5.500,00 KN
Top